Τα προϊόντα ECLIPSE™ είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα ως προς την απόδοση, τα υλικά κατασκευής, την παρακράτηση του χλωρίου, την απομάκρυνση των δυσάρεστων οσμών, την παρακράτηση οργανικών βιομηχανικών ρύπων φυτοφαρμάκων, παραπροϊόντων χλωρίωσης κ.ά

 
>>Τα standars του καθαρού πόσιμου νερού (by EPA)


>> Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τους πολίτες
Γραμμή Επικοινωνίας
210 7210222

210 7225101-3

210 7237846

info@eclipseusa.gr
sales@eclipseusa.gr
service@eclipseusa.gr
Εγγυημένη προστασία από:
Υδράργυρο Διβρωμοχλωρομεθάνιο
Μόλυβδο Διχλωρομεθάνιο
Χρώμιο Τριχλωροαιθυλένιο
Αρσενικό Τετραχλωροαιθυλένιο Κρυπτοσπορίδιο
Κάδμιο Κύστες
Αμίαντο Νιτρικά – Νιτρώδη
Μαγγάνιο Τολουόλιο
Σίδηρο Βενζόλιο
Αλουμίνιο Αιθυλ-Βενζόλιο
Ψευδάργυρο Ξυλόλιο
Χαλκό 1,1-Διχλωροαιθυλένιο
Trihalomethanes Τετραχλωροάνθρακας
Χλωροφόρμιο Φαινόλες
Βρωμοφόρμιο ΜΤΒΕ κ.α.
Βρωμοδιχλωρομεθάνιο 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο