Από το 1994 έως σήμερα η εταιρεία ECLIPSE έχει εξειδικευθεί στον καθαρισμό του πόσιμου νερού μέσω των κορυφαίων συστημάτων ECLIPSE™. Ο διαρκής στόχος της εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής και η προστασία της υγείας , μέσω καινοτομικών προϊόντων και τεχνολογιών από Αμερική και Ευρώπη. Η προώθηση των καινοτομικών προϊόντων και τεχνολογιών αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ενός επιλεγμένου δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα για καλύτερη, πιο υπεύθυνη και πιο άμεση ενημέρωση και εξύπηρετησή σας.
Η συνεχής μόλυνση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, οδήγησε την εταιρεία να ασχοληθεί αποκλειστικά με την λύση αυτού του σοβαρότατου προβλήματος. Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, εκατοντάδες επιχειρήσεις αλλά και δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα έχουν δώσει οριστική λύση στα προβλήματα του πόσιμου νερού μέσω της κορυφαίας τεχνολογίας ECLIPSE™, προστατεύοντας αποτελεσματικά την υγεία αλλά και εξοικονομώντας παράλληλα αρκετά χρήματα σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος του εμφιαλωμένου νερού.
Η αποτελεσματική προστασία της υγείας από τα προβλήματα του νερού μέσω κορυφαίων καινοτομικών τεχνολογιών σε συνδυασμό με την διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση των συνεργατών για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, καθιστούν την εταιρεία ECLIPSE πρωτοπόρο στον τομέα του πόσιμου νερού και το όνομα ECLIPSE™ εφάμιλο της απόλυτης ποιότητας και προστασίας.

 

"Τα ηλεκτρονικά συστήματα ECLIPSE™ απομακρύνoυν αποτελεσματικά τις τοξικές ουσίες που βρίσκονται στο πόσιμο νερό προστατεύοντας σημαντικά την υγεία μας και την υγεία της οικογένειάς μας από τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών..."Γραμμή Επικοινωνίας
210 7210222

210 7225101-3

210 7237846info@eclipseusa.gr
sales@eclipseusa.gr
service@eclipseusa.gr